1-04-Ehl-i sünnet âlimleri


4 — Bütün insanlara önce lâzım olan şey, (Ehl-i sünnet) âlimlerinin kitâbla­rında bildirdikleri gibi, bir îmân ve i’tikâd edinmekdir. Peygamberimiz Muham­med aleyhisselâmın yolunu bildiren, Kur’ân-ı kerîmden murâd-ı ilâhîyi anlayan, hadîs-i şerîflerden murâd-ı peygamberîyi çıkaran bu büyük âlimlerdir. Kıyâmet­de kurtuluş yolu, bunların gösterdiği yoldur. Allahü teâlânın Peygamberinin ve Onun Eshâbının “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” yolunu kitâblara geçiren, değişdirilmekden ve bozulmakdan koruyan, (Ehl-i sünnet) âlimleridir. 

Tam İlmihal