1-06-İmâm-ı a’zamın büyüklüğü. (Dürr-ül-muhtâr)ın önsözünden


6 — Hakîkate varmış Evliyânın büyüklerinden olan Sehl bin Abdüllah Tüs­terî “rahmetullahi aleyh” diyor ki, (Eğer Mûsâ ve Îsâ aleyhimesselâmın ümmet­lerinde, imâm-ı a’zam Ebû Hanîfe “rahmetullahi teâlâ aleyh” gibi bir zât bulun­saydı, bunlar yehûdîliğe ve hıristiyanlığa dönmezdi). 

Tam İlmihal