1-12-Kalbde îmân bulunmasına alâmet, ahkâm-ı islâmiyyeye uymakdır


 12 — Harâm işlememek ve bütün ahkâm-ı islâmiyyeyi yerine getirmek, çok ko­laydır. Kalbi bozuk olana güç gelir. Evet, birçok işler vardır ki, sağlam insanlara kolaydır. Hastalara ise güçdür. Kalbin bozuk olması, islâmiyyete temâm inanma­ması demekdir. Bu gibi insanlar, inandım dese de, hakîkî tasdîk değildir. Lâf ile tas­dîkdir. Kalbde hakîkî tasdîkın, doğru îmânın bulunmasına bir alâmet, dîn-i islâm yolunda yürümekde kolaylık duymakdır. 

Tam İlmihal