1-16-Muhammed “aleyhisselâm”, Allahü teâlânın sevgilisidir


 16 — Muhammed Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, mahbûb-i Rab­bil’âlemîndir. Ya’nî Allahü teâlânın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi, sevgiliye veri­lir.

[Seyyid Abdülhakîm efendi buyurdu ki: (Her Peygamber, kendi zemânında, ken­di mekânında, kendi kavminin hepsinden, her bakımdan üstündür. Muhammed “aleyhisselâm” ise, her zemânda, her memleketde, ya’nî dünyâ yaratıldığı günden, kıyâmet kopuncaya kadar, gelmiş ve gelecek, bütün varlıkların, her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse, hiçbir bakımdan Onun üstünde değildir. Bu güç birşey de­ğildir. Dilediğini yapan, her istediğini yaratan, Onu böyle yaratmışdır. Hiçbir insa­nın Onu medh edecek gücü yokdur. Hiçbir insanın, Onu tenkîd edecek iktidârı yok­dur). Allahü teâlânın, (Sen olmasaydın, gökleri yaratmazdım!) buyurduğu, (Ma’ri­fetnâme) önsözünde ve (Mevâhib-i ledünniyye)nin 6. cı ve 13. cü ve (Envâr-ı Mu­hammediyye)nin 13. cü ve 15. ci sahîfelerinde yazılıdır. İmâm-ı Rabbânînin (Mek­tûbât)ının üçüncü cildindeki, 122. ci ve 124. cü mektûblarında da yazılıdır.]

 

Tam İlmihal