1-21-Cennete girmek için Muhammed aleyhisselâma uymak lâzımdır


 21 — Âhıretde Cehennemden kurtulmak, yalnız Muhammed aleyhisselâma tâbi’ olanlara mahsûsdur. Dünyâda yapılan hayrât ve hasenât, ya’nî bütün iyilik­ler, bütün keşfler, bütün hâller ve bütün ilmler Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” yolunda bulunmak şartı ile, âhıretde işe yarar. Yoksa, Allahü teâlânın Pey­gamberine tâbi’ olmıyanların yapdığı her iyilik, dünyâda kalır ve âhıretin harâb ol­masına sebeb olur. Ya’nî, iyilik şeklinde görünen, birer istidrâcdan başka birşey ola­maz. 

Tam İlmihal