1-38-Dünyâda âhırete yarar iş görmek lâzımdır


38 — İKİNCİ CİLD, 89. cu MEKTÛB

Bu mektûb, seyyid Mîr Muhibbullaha yazılmışdır. Dünyâda âhırete yarar iş gör­mek lâzım olduğu bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Allahü teâlâ bizi ve sizi, dedelerinizin doğru yolun­da bulundursun! İnsanların en üstünü, sevgili Peygamberinin “aleyhissalâtü ves­selâm” sadakası olarak, düâmızı kabûl eylesin! Burada bulunan fakîrlerin hâli ve işleri çok iyidir. Allahü teâlâya dâimâ hamd ve minnet ederiz ve Onun Peygam­berine sonsuz salât ve selâm ederiz. Selâmetde ve âfiyetde olmanız ve doğru yol­da bulunmanız ve ilerlemeniz için Allahü teâlâya düâ ederim. Kıymetli ve merha­metli efendim! Kazanç zemânı geçip gidiyor. Her geçen an, ömrümüzü azaltmak­da, ecel zemânını yaklaşdırmakdadır. Bugün aklımızı başımıza toplamazsak, ya­rın âh etmekden ve pişmânlıkdan başka elimize birşey geçmez. Bu birkaç günlük sağlık zemânında, parlak dîne uygun yaşamağa çalışmalıyız! Ancak böylece kur­tulmamız umulur. Dünyâ hayâtı, iş yapacak zemândır. Keyf yapacak, eğlenecek ze­mân ileride gelmekdedir. Orada, dünyâda yapılan işlerin karşılığı ele geçecekdir. İş zemânını eğlence ile geçirmek, çiftçinin tohum ekmemesi ve mahsûl almaması gibidir. Dahâ uzatarak başınızı ağrıtmakdan çekiniyorum.

Tam İlmihal