2-55-Allah adamlarının gönlünde zerre kadar dünyâ düşüncesi yokdur


55 — İKİNCİ CİLD, 38. ci MEKTÛB

Bu mektûb, hâcı Muhammed Yûsüf Keşmîrî için yazılmışdır. Allah adamlarının gönlünde zerre kadar dünyâ düşüncesi olmadığı bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdiği kullarına selâm olsun! Kalbinde zer­re kadar dünyâ sevgisi olan veyâ kalbinde dünyâ ile zerre kadar ilgisi bulunan yâ­hud kalbine zerre kadar dünyâ düşüncesi gelen kimseye Allahü teâlâyı tanımak na­sîb olmaz. Böyle seçilmiş bir kimsenin zâhiri [ya’nî duygu organları ve düşünce­leri], bâtınından [ya’nî kalbinden ve rûhundan] çok uzak ve ayrıdır. Âhıretden dün­yâya gelmiş, başkalarına fâideli olmak için, insanlar arasına karışmışdır. Bunun dün­yâ işlerinden konuşması ve dünyâ işlerinin sebeblerine yapışması kötü değildir. Hat­tâ çok iyidir. Böylece, kul haklarını yerine getirmekde ve insanlara fâideli ol­makda ve onlardan fâidelenmekdedir. Böyle kimsenin bâtını, zâhirinden dahâ iyi­dir. Arpa satanlar pazarında buğday satan kimse gibidir. Herkes onu, kendileri gi­bi buğday pazarında arpa satıcısı gibi sanırlar. Onun zâhirini de, bâtınından dahâ iyi bilirler. Zâhirde Allah adamı görünüyor, gönlü dünyâ iledir derler. A’râf sûre­sinin seksendokuzuncu âyetinde meâlen, (Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasın­da sen hak olanı hükm et. Sen hükm edenlerin hayrlısısın!) buyruldu. Doğru yol­da bulunanlara ve Muhammed Mustafânın “aleyhi ve alâ Âlihissalevâtü vetteslî­mât” izinde olanlara selâm ederim.

Tam İlmihal