3-71-99(Se’âdet-i Ebediyye)de adı geçenlerin hâl tercemeleri(W)


954 WEGENER: Meteoroloji âlimi ve kutub kâşifidir. 1297 [m. 1880] de te­vellüd, 1348 [m. 1930] de vefât etdi. Grönland seyâhatinde, buzlar arasında öldü. Kayaların kayması teorisini kurdu. 83.

955 WESTENFELD: Alman müsteşriklerindendir. İbni İshakın (Sîret-i Re­sûlillah) kitâbını basdırmışdır. 374, 1115.

956 WILLIAM CEYMS: Amerikalı felsefecidir. 1258 [m. 1842] de tevellüd etdi. 1328 [m. 1910] de öldü. (Pragmatizm)in kurucusudur. (Dînî tecribeler) ve baş­ka kitâblarında, îmânlı olmağı övmüşdür. 27.

957 WILLIAM STERN: Alman psikolog ve pedagoglarındandır. 1287 [m. 1871] de tevellüd etdi. Zekâyı ta’rîf ederken, zekâ, düşünceyi hayâtın yeni şartla­rına uydurmakdır, demişdir. 405. 

Tam İlmihal